Tillbaks till startsidan. 4ans  |  Om 4ans  |  Samhällsvetare  |  Beteendevetare  |  Journalistik  |  Film & Foto  |  Sök 4ans  |  Facebook  |  Elev
               
                                 
 
.

.

Beteendevetare
Samhällsvetenskapsprogrammet: SABET Betendevetenskap

Beteendevetare

Sociologi, kommunikation och psykologi utgör grunden för 4ans fördjupning Beteendevetare. Du lär dig mer om klass, genus, kulturer, etnicitet, diskriminering, jämställdhet, likabehandling, grupper och konflikthantering. Under ledning av engagerade och kunniga lärare kommer du att få delta i diskussioner, rollspel och föreläsningar. Med andra intresserade elever diskuterar du aktuella sociala frågor, ungdomspolitiska mål, sociala normer, kulturmöten etcetera och utvecklar kunskaper om hur människan fungerar som individ och i grupp.
Programfördjupningen och det individuella valet ger dig dessutom möjlighet att välja att fokusera på det du brinner mest för, exempelvis kriminologi, psykologi, globala utvecklingsfrågor, rättvisefrågor, genus eller kanske engelska och matematik?

Beteendevetenskap
På inriktningen Beteendevetenskap studerar du människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap, psykologi samt förmågan att tillämpa vetenskapliga metoder är dominerande. Du får fördjupad förståelse för människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen.

Samhällsvetenskapsprogrammet
På Samhällsvetenskapsprogrammet får du utveckla kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Utifrån studier av samhällsfrågor lär du dig samspelet mellan individ och samhälle samt hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. Du får formulera och utreda frågeställningar och tillämpa teorier och metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Universitet och högskola
Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen är du högskolebehörig och har breda kunskaper för fortsatta studier på universitet och högskola.

Yrken
Studera vidare till; Socionom, Psykolog, Lärare, Kriminolog, Polis, Asylprövare, Socialpedagog, Kommunikatör, Familjerådgivare, Socialsekreterare, Kurator, Psykiatriker, Sjuksköterska med flera.


Programkod SABET
Nationellt program:
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) - Betendevetenskap.
Studievägskod: SABET- 4AG-F


Kursplan Beteendevetare
Samhällsvetenskapsprogrammet - Betendevetenskap (SABET)

Kurs/Poäng
Gymnasiegemensamma ämnen - 1150p

Engelska 5 100p
Engelska 6 100p
Historia 1b 100p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1b 100p
Matematik 2b 100p
Naturkunskap 1b 100p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1b 100p
Svenska 1 100p
Svenska 2 100p
Svenska 3 100p

Gymnasiearbete - 100p
Gymnasiearbete 100p

Programgemensamma ämnen - 300p
Filosofi 1 50p
Moderna språk 200p
Psykologi 1 50p

Beteendevetenskap - 450p
Ledarskap och organisation 100p
Kommunikation 100p
Psykologi 2a 50p
Samhällskunskap 2 100p
Sociologi 100p

Programfördjupning - 300p
Etnicitet och kulturmöten 100p
Samhällsvetenskaplig specialisering 100p
Ungdomskulturer 100p

Individuellt val - 200p (Val: två kurser)
Engelska 7 100p
Entreprenörskap 100p
Estetisk kommunikation 1 100p
Idrott och hälsa 2 100p
Matematik 3b 100p
Naturkunskap 2 100p
Skrivande 100p


Totalt 2500 poäng

.

AQUA!

Din framtid
Globala utvecklingsfrågor
Kriminologi
Etnicitet och kulturmöten
Genusvetenskap
Ungdomskulturer
Psykologi
Rättvisefrågor
Interkulturell kommunikation


 
  4ans Gymnasium    Skeppsbyggaregatan 9     211 11 MALMÖ     Tel: 040-91 82 25     Mail: info@4ans.se