Tillbaks till startsidan. 4ans  |  Om 4ans  |  Samhällsvetare  |  Beteendevetare  |  Journalistik  |  Film & Foto  |  Sök 4ans  |  Facebook  |  Elev
               
                                 
 
.

.

Samhällsvetare
Samhällsvetenskapsprogrammet: SASAM Samhällsvetenskap


Samhällsvetare
Samhällskunskap, internationella relationer och internationell ekonomi utgör grunden för 4ans fördjupning Samhällsvetare. Du lär dig analysera och diskutera samhällsfrågor med andra intresserade elever under ledning av engagerade lärare som brinner för dessa frågor. Tillsammans med dina klasskamrater utvecklar du ett kritiskt tänkande och får se nya perspektiv av samhället. Du lär dig mer om makt, etik, ekonomi, juridik, geografi, historia, religion och filosofi.
Programfördjupningen och det individuella valet ger dig dessutom möjlighet att välja att fokusera på det du brinner mest för, exempelvis freds- och konfliktfrågor, miljö, nationalekonomi, statsvetenskap, EU eller kanske engelska och matematik?

Samhällsvetenskap
På inriktningen Samhällsvetenskap får du fördjupade kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Du lär dig analysera det som sker i samhället med ekonomiska, sociala och politiska aspekter från den lokala till den globala nivån. Du får även förklara företeelser och sammanhang i samhället samt tillämpa olika metoder och teorier som används inom samhällsvetenskapen.

Samhällsvetenskapsprogrammet
På Samhällsvetenskapsprogrammet får du utveckla kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Utifrån studier av samhällsfrågor lär du dig samspelet mellan individ och samhälle samt hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. Du får formulera och utreda frågeställningar och tillämpa teorier och metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Universitet och högskola
Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen är du högskolebehörig och har breda kunskaper för fortsatta studier på universitet och högskola.

Yrken
Studera vidare till; Statsvetare, Diplomat, Mäklare, Nationalekonom, Historiker, Omvärldsanalytiker, Human Resources, Samhällsplanerare, Biståndshandläggare, Utredare, Jurist, Informatör, Politiker med flera.


Programkod SASAM
Nationellt program:
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) - Samhällsvetenskap.
Studievägskod: SASAM- 4AG-FKursplan Samhällsvetare
Samhällsvetenskapsprogrammet - Samhällsvetenskap (SASAM)

Kurs/Poäng
Gymnasiegemensamma ämnen - 1150p

Engelska 5 100p
Engelska 6 100p
Historia 1b 100p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1b 100p
Matematik 2b 100p
Naturkunskap 1b 100p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1b 100p
Svenska 1 100p
Svenska 2 100p
Svenska 3 100p

Gymnasiearbete - 100p
Gymnasiearbete 100p

Programgemensamma ämnen - 300p
Filosofi 1 50p
Moderna språk 200p
Psykologi 1 50p

Samhällsvetenskap - 450p
Geografi 1 100p
Historia 2a 100p
Religionskunskap 2 50p
Samhällskunskap 2 100p
Samhällskunskap 3 100p

Programfördjupning - 300p
Internationell ekonomi 100p
Internationella relationer 100p
Samhällsvetenskaplig specialisering 100p

Individuellt val - 200p (Val: två kurser)
Engelska 7 100p
Entreprenörskap 100p
Estetisk kommunikation 1 100p
Idrott och hälsa 2 100p
Matematik 3b 100p
Naturkunskap 2 100p
Skrivande 100p


Totalt: 2500 poäng

.

Glad!

Din framtid
Internationell ekonomi
Internationella relationer
Filosofi
Nationalekonomi
Statsvetenskap
Europeiska Unionen
Freds och konfliktfrågor
Historia 
  4ans Gymnasium    Skeppsbyggaregatan 9     211 11 MALMÖ     Tel: 040-91 82 25     Mail: info@4ans.se