Kategorier
Gravstenar

Gravstenar i Stockholm – ett sätt att minnas

Vi vill gärna minnas avlidna nära och kära, men sätten att göra det på är olika. Ett sätt är att välja gravstenar i Stockholm med särskild inskription.

Att välja gravsten till en avliden är en grannlaga uppgift. Det kan kännas som ett tungt uppdrag och vi vet inte alltid hur den avlidne önskat bli ihågkommen. Att begravas mer eller mindre anonymt på en minneslund är idag vanligt. Många vill bespara efterlevande besvär med att sköta en gravplats. Å andra sidan känns det oftast angeläget för många att kunna gå till en gravplats för en stunds eftertanke.

Gravstenar i Stockholm och andra ställen i vårt land kan ha de mest varierande texter och symboler. I äldre tider var det närmast självklart att en gravsten skulle ha någon form av kristen symbol. Idag förekommer fotbollar, husdjur, motorcyklar med mera i såväl dödsannonser som på gravstenar. Och i det mångkulturella samhället finns symboler på gravstenar som minner om andra religioner än den kristna.

Val av gravstenar i Stockholm

Att välja en gravsten i Stockholm är inget som behöver göras i rask takt. Däremot ska man givetvis i ett relativt tidigt skede bestämma om den avlidne ska ha en speciell gravplats. Efter begravning och gravsättning kan man i lugn och ro tänka efter vilken utformning en gravsten ska ha. I första hand gäller det att bestämma om gravstenen ska vara liggande eller stående. På en stående gravsten finns speciella krav så att den inte kan välta.

Texten på en gravsten får gärna vara anpassad för den avlidne. Det kan vara en vers av en poet eller författare som den döde älskat. Namn med födelse- och dödsdatum är närmast en självklarhet. På äldre gravstenar kan vi ibland förutom dessa uppgifter få besked om den avlidnes yrke. Idag tycks den sedvänjan ha försvunnit. Efter döden är vi alla lika!